Nasıl Uçak Teknisyeni Olunur?

Uçak teknisyenliği ile ilgili yönetmelik, bilindiği üzere SHGM tarafından 16 Mayıs 2007 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren SHY66-01 (Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği) dir. Bu Yönetmeliğin amacı, SHGM tarafından  yetkilendirilmiş  olan  bakım kuruluşlarında görev alan bakım personelinde aranacak nitelikler ile bu personele verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu yönetmelik uyarınca lisans kategorileri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:


Kategori A: Hat Bakım Mekanik Teknisyeni
A1: Türbin Motorlu Uçaklar
A2: Piston Motorlu Uçaklar
A3: Türbin Motorlu Helikopterler
A4: Piston Motorlu Helikopterler

Kategori B1:
Havaaracı Bakım Teknisyeni (Mekanik)
B1.1: Türbin Motorlu Uçaklar
B1.2: Piston Motorlu Uçaklar
B1.3: Türbin Motorlu Helikopterler
B1.4: Piston Motorlu Helikopterler

Kategori B2: Havaaracı Bakım Teknisyeni (Aviyonik)

Kategori C: Havaaracı Üs Bakım Mühendisi veya Teknisyeni

Kategorilerin sorumlu olduğu moduller ise aşağıdaki gibidir:

 

Deneyim süreleri ise şöyledir:

*     Kalifiye Personel: Mekanik, Elektrik veya Elektronik cihazların imalat, tamir, bakım, servis kontrol veya revizyonlarını kapsayan ve SHGM tarafından kabul edilen bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan personeldir.

** Altı aylık kısmı üs bakım incelemeleri olmak üzere bakım işlerinde planlama, kalite güvence, kayıt tutma, onaylı yedek parça kontrolü ya da SHY-M kapsamındaki mühendislik işlerinde çalışmasına karşılık gelir.

Temel eğitim süreleri ise şöyledir:

Gerekli bilgileri verdikten sonra, Uçak Teknisyeni olmak için gerekli şartlara baktığımızda, öncelikle lisans başvuru sahibinin 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir. Bunun yanında, ilgili havaaracı tipinde yayımlanmış olan dökümanları ve çalıştığı organizasyonun prosedürlerini anayacak seviyede dil bilmesi(İngilizce), ilgili modul sınavlarından başarılı olması (100 tam puan üzerinden en az 75 puan ve üzeri alması) ve aktif bakım deneyimini tamamlamış olması gerekmektedir.

Yukarıda yazmış olduğumuz mevzular işin kuralsal kısmı idi. Ancak realiteye bakıldığında, ülkemizde özellikle büyük MRO şirketlerinin,  bu işin eğitimini veren okullardan mezun gençleri tercih ettiği açıkça görülmektedir. Çünkü bu gençler okul yıllarından başlayarak havacılık ile yoğrulmakta ve müfredat olarak da SHGM nin istediği gereklilikleri karşılayacak nitelikteki eğitimlerden geçirilmektedir. Bunun yanında özellikle staj dönemlerini MRO şirketlerinde geçirdikleri için şirketler daha etkili tercih yapabilmektedirler.. (Bknz. Uçak Teknisyenliği Nerede Başlar ?)

Buna göre, bu mesleği tercih eden bir gencimiz, ilköğretimden sonra bu konuda eğitim veren ve çeşitli illerde bulunan (örneğin: İstanbul, Eskişehir, Bursa, vs)  Anadolu Teknik Liselerini tercih edebilir. Bu okullarda toplam 5 yıl eğitim öğretimin sonunda üniversite seçeneği olabileceği gibi MRO şirketlerine direkt işbaşı da yapabilirler.

Yine lise den sonra bu mesleğe yönelik olarak eğitim veren (mevcut 3) üniversitelerden birisini tercih ederek bu konuda bir adım atmış olabilirler.


Sevgi ve Saygılarımla…

Yorum ekle