Vampirler... Var mı? Yok mu?

Vampirler... Var mı? Yok mu?İnsanlık tarihi boyunca, varlığından en çok şüphe edilen varlıklardan biri olan vampirler, yıllardan beri insanların kafalarında yer edinir. Bazı kişiler, bu canlıların varlığına inanırken, bazıları için vampirler, tamamen bir kurgudan ibarettir. Gerçekte var olsunlar ya da olmasınlar vampirler, yaşam boyu önemli bir yer edinmişlerdir. Her millet ya da ülke vampir kelimesini kendine göre tasvir eder. Özellikle filmlerde, hikaye ya da romanlarda bu özellikler ile sıkça karşılaşmanız mümkündür. Vampirlerin (şimdiye kadar tasvirlenen) genel özelliklerine bakacak olursak:

Vampirler , eğer grup halinde takılıyorsa bunlara genelde klan denmektedir. Genelde klan başı adı verilen baş bir vampir bulunur ve grubu yönetme görevini üstlenir. Grup üyeleri, bu vampire karşı oldukça saygılıdırlar ve sözünden çıkmazlar. Vampirler arasında çok ünlü olanlar da vardır. Bunlar arasında en büyük şöhret, hiç şüphesiz ki Kont Dracula ‘ya aittir. Vampirler, genel olarak geceleri ortaya çıkar ve güneş ışığından kaçarlar. Daha doğrusu ışığın her türlüsünden uzak durmak isterler. Bazı batılı inanışlara göre evin dışına balık ağı bırakmak, vampirlerden kurtulmak için iyi bir yöntemdir. Balık ağında çok fazla delik bulunur ve vampirler, yapıları gereği bu delikleri saymaya çalışırlar. Saymaya başladıktan itibaren zaman geçer ve güneş doğmaya başlar. Bu durumda vampir, oradan uzaklaşmış olur.

İnsanlar ve vampirleri en fazla yaklaştıran durum ise Porphyria hastalığıdır. Bu hastalığa halk arasında vampir hastalığı da denmektedir. Güneş ışığından kaçma eğilimi hissettiren bu hastalıkta ayrıca kıl sayısında da artma görülür. Bu hastalığa bu sebeplerden ötürü vampir hastalığı denmektedir. Ayrıca dişte kırmızımsı bir yapı da meydana gelebilir.

Vampirlerin önemli bir özelliği de hayvanları kontrol etme özelliği olarak bilinir. Daha çok kendilerini hayvan kılığına sokma özelliklerinden bahsedilmektedir. Özellikle yarasa ve kurt kılığına girebildikleri öne sürülmektedir. Vampirlerden korunmak için kullanılan en yaygın araçlardan birisi de sarımsaktır. Sarımsak, sadece bu alanda değil farklı alanlarda da kullanılabilen çok yararlı bir besin kaynağıdır. Doğal antibiyotik olarak da tanımlanan sarımsak, zamanında vampirlerden korunmak için kullanılmaktaydı. Vampirlerin gerçek olup olmadığı bilinmez ; ama gerçekten var olduklarını düşünmek bile insanı ürpertebilir. Özellikle daha önce kaliteli bir vampir filmi izlediyseniz, inancınız oluşacaktır. Eğer var olan bir inancınız mevcutsa daha da güçlenecektir.


Yorum ekle