Başlangıç / Hobby / Model Gemi / Gemi Modelciliği

Gemi Modelciliği

Gemi Modelciliği

Bugün Gemi Modelciliği; faydasız ve basit bir oyuncak yapmak değil, aksine kafa çalıştıran, teknik bilgiyi arttıran, teknik resmi öğreten ve en mühimi ise her yaşta tabiri caiz ise yediden yetmişe genç ve yaşlıları eğiten, onlara hoşça vakit geçirten, onların boş zamanlarını değerlendiren çok güzel bir uğraşıdır. Onun içindir ki hemen hemen bütün dünya devletleri bu konu üzerine hassasiyetle eğilmişler, devlet, deniz müzeleri ile işbirliği yaparak milyonlarca gemi sevenlere ve gemi modeli yapmak isteyenlere plan ve malzeme temini için sanayi dalları kurmuşlardır. Bu sayede hem gemi modeli yapmak isteyenlere kolaylık sağlamışlar, hem de yüzbinlerce ailenin geçimini sağlamada yardımcı olmaktadırlar.

 

Bunun içindir ki ileri ülkelerin hepsi bu konuyu yıllar önce ele almışlar ve modelcilik sanayiini kurarak her yaştaki insanları bu yöne teşvik için Gemi Model Sergileri açmışlar, bu sergilerde yarışmalar tertip ederek Gemi Modelcilerini desteklemişlerdir. Bugün dünyada gemileri sevenlere ve onların modellerini yapmak isteyenlere yardımcı olmak için binlerce kitap, dergi ve kataloglar yayınlanmaktadır.

Bizde ise bunun tam tersi, üç tarafımız denizle çevrili olmasına , tarihte denizci bir millet olarak Akdeniz’i bir Türk denizi haline sokmamıza rağmen, gemi ve gemi modelciliği hakkında devamlı bir bilgi veren bir dergi çıkmadığı gibi bu hususta yeterli bir atılım da yoktur.

Gemi modelciliği bir çocuk oyuncağı kabul edilmekte, bu düşünceyi gemici olan, yıllarını gemilerde geçiren mevki sahibi kişilerin dahi böyle düşünmesi çok acıdır. Gemi modeli yapımı artık bir oyuncak değil, bir sanat ve spor dalıdır. Onun için her devlet Gemi Modelci Dernekleri kurmuş veya şahıslarca kurulmuş olan dernekleri himayelerine almışlar ve yine merkezi Avusturya’ da olan Dünya Gemi Modelcileri Dernekleri konfederasyonu (NAVİGA) kurarak tek merkeze bağlamışlardır. Bu merkez vasıtasıyla dünya gemi modelcileri arasında irtibat sağlamışlardır. NAVİGA, Gemi Modelciliğini başıbozuk bir düzenden çıkarmış, gemi modellerini ve yarışmalarını birçok kısımlara ayırmış ve her kısmı da ayrı ayrı kurallara bağlamıştır. Artık dünya gemi modelcileri NAVİGA’nın kuralları doğrultusunda hem statik, hem dinamik veya statik-dinamik model yapmakta, yarışmalar düzenlemekte, bu yarışmalarda modellere puan vermekte ve puanlara göre derecelendirmektedirler. NAVİGA iki ayda bir yayınlamakta olduğu bültenle de bütün dünya gemi modelcilerine,devletlerin yapmış oldukları yarışmalar hakkında bilgi vermekte, onları birbirlerine yakınlaştırmakta ve ayrıca gemi modelciliği hakkında yeni kurallar, yeni buluşlar, araçlar ve gereçler hakkında da haberdar etmektedir.

Gemi modelciliğinin, gemi modelcilerine ne faydalar sağlayacağı kestirilememektedir. Onun için burada gemi modelciliğinin insanlara ne gibi faydalar sağlayacağına kısaca bir göz atmakta fayda vardır:

1- Çeşitli gemi fotoğraf ve planlarını tetkik ederek bunlardan bazılarını çizmek istemekle plan okumasını ve plan çizimini öğrenecektir.

2- Gemi modelciliği plan üzerinden yapıldığı için büyük ebattaki planı küçültmek, küçük ebattaki planı büyültmek matematik ve geometri bilgisini icap ettirdiğinden bu yönde bilgileri arttıracaktır.

3- Gemi modelciliği yapımı, temiz bir el işçiliği, sabır ve maharet istediği için gençlerin aletleri tanımalarını ve onları en iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak, sabırlarını arttırıp, ellerini ince işlere alıştıracaklardır.

4- Yapılacak olan modelin güzelliğini tamamlayacak son işlem, macunlama, zımparalama, boyama ve vernikleme gibi işlemler sayesinde bu gibi malzemeler hakkında geniş bilgiye sahip olacaklar ve ayrıca bunların kullanma tekniğini de öğreneceklerdir.

5- Gemi modeli genellikler ağaçtan yapıldığından muhtelif ağaç cinslerini öğrenecek ve ayrıca kendi beceri ve yaratıcı gücünü kullanarak, akla hayale gelmeyen çok çeşitli değersiz gibi görülüp, çöpe atılan birçok malzemeyi de modelin üzerinde kullanabilmek için, ona verecek şekli düşünerek zihnen gelişmesi sağlanacaktır.

6- Gençler mevcut gemi modelcileri derneklerine üye olarak bu derneklerde her yaşta ve mevkide insanlarla karşılaşacaklar, hem çevreleri genişleyecek, hem de topluma uyma çabası sarf ederek, zihnen ve bedenen genişleyecekler, iyi insan olma yoluna gireceklerdir.

7- Gemi modelcileri derneğinin yapacağı, gemi modeli yarışmaları gençleri zevkli bir heyecana sürükleyecek, bu heyecanı çevresi ile paylaşma yoluna giderek, bu sayede yeni dostluklar kuracaktır.

8- Üyesi oldukları gemi modelcileri derneğinin açmış olduğu sergide yaptığı modelin dereceye girmesi ile uluslararası yarışmalara girecek ve böylelikle dış ülkelere gidecek hem yeni ülkeler görecek, hem de görgüsü artacak, yeni yabancı arkadaşlar edinecektir.

9- Hayata atılmış, yaşamak kavgası verenler, gemi modeli yaparak hem günün iş yorgunluğunu atacaklar hem de büyük bir sabır ve beceri ile yaptıkları sanat eseri olan gemi modelini evlerinin en güzel bir köşesine koyup onu büyük bir zevkle seyredecekler, gelen misafirlerinin takdir dolu sözleri onlara en büyük mutluluğu verecektir.

10- Emekli olmuş, artık hayattan bir şey beklemeyen, onun için bezginlik göstererek veya kahvehanenin o pis kokan havasını teneffüs ederek hayatının sona ermesini bekleyen kişi; gemi modelini yapmaya başladığı zaman yeniden hayata döndüğünü görecek, uzun emek ve sabır isteyen gemi modeli için yaptığı her parçadan kendine ömür katıldığını, yaşamanın ve emekliliğin çok güzel olduğunu görecektir.

11- Son olarak üç tarafı denizle çevrili olan TÜRKİYE’mizin gençlerinin; gemi modelciliği sayesinde denizciliği ve gemileri sevmesi sağlanacak, böylelikle gelecekte meslek seçmek durumunda olan gençler ülke ekonomisine bu yönden de yararlı olabileceklerdir.

 

CemilAKÇE
Emekli Makine Konstrüktör Ressam

Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Eski Yönetim Kurulu Üyesi


Bu makale, Sayın Mehmet Salihoğlu’ nun web sitesinden alınmıştır…

Facebook Yorum

Hakkında: burakveelif

Ben burakveelif..! Yıllardır kullandığım tabir ile, “internet denizinde bir damla”. Yaklaşık 10 yıldır blog yazarlığı ile beraber, amatör olarak başladığım web maceramda, başta joomla!, wp, smf gibi hazır scriptlerin yanında html, php gibi yazılım dilleri ile de "amatör" olarak ilgilenme fırsatı buldum. Detaylar için lütfen tıklayınız>>>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir